CONFLICT CREATION

 

PHÁT TRIỂN WEB
THIẾT KẾ LOGO
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
QUẢN LÝ CMS

conflict (cuộc xung đột)

 

danh từ

1. một cuộc đấu tranh hoặc đụng độ giữa các lực lượng đối lập; trận chiến
2. một trạng thái đối lập giữa các ý tưởng, lợi ích, vv; bất đồng hoặc tranh cãi
3. một cuộc đụng độ, như giữa hai cuộc hẹn được thực hiện cùng một lúc

 

 

creation (sự sáng tạo)

 

danh từ
1. hành động hoặc quá trình tạo ra
2.thực tế được tạo ra hoặc sản xuất
3.một cái gì đó đã được đưa vào sự tồn tại hoặc được tạo ra, đặc biệt là một sản phẩm của trí thông minh hoặc trí tưởng tượng của con người

 • CHẤT LƯỢNG CAO VÀ HỖ TRỢ DỊCH VỤ ĐẦY ĐỦ TỪ THIẾT KẾ WEBSITE ,SEO ĐỂ QUẢN LÝ CMS ,ĐẾN TẤT CẢ CÁC GÓI BAO GỒM

  WEBSITE DEVELOPMENT DESIGN.jpg
 • CHẤT LƯỢNG CAO, THIẾT KẾ LOGO ĐỘC ĐÁO, THIẾT KẾ HÌNH ẢNH & HÌNH ẢNH CHO NỘI DUNG XÃ HỘI HOẶC WEBSITE

  LOGO & GRAPHIC DESIGN
 • CHƯA BAO GIỜ LÀM HAY KHÔNG BIẾT CÀI ĐẶT TẤT CẢ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN HAY BẠN CẦN NGƯỜi CHĂM SÓC, CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN VÀ CÔNG TY CỦA BẠN TRÊN

  SOCIAL MEDIA MANAGEMENT.jpg
 • TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ TRANG WEB CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI, HIỂN THỊ CÁC CẤU TRÚC GIÁ KHÁC NHAU.

  CONFLICT CREATION PORTFOLIO.jpg

SÁNG TẠO ĐẾN TỪ MỘT Ý TƯỞNG CỦA CONFLICT

MỘT CUỘC TRAO ĐỔI: "CỞI MỞ VỀ NHỮNG Ý TƯỞNG MÂU THUẪN HOẶC KHÁC BIỆT , TRONG ĐÓ CÁC BÊNH CẢM THẤY ĐƯỢC LẮNG NGHE ,TÔN TRỌNG VÀ KHÔNG NGẠI BÀY TỎ Ý KIẾN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN NHẰM MỤC ĐÍCH ĐẠT ĐƯỢC MỘT GIẢI PHÁP THOẢI MÁI LẪN NHAU"

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TEL:  +84 (0) 905 73 0001

EMAIL: INFO@CONFLICTCREATION.COM

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

CONFLICT CREATION
info@conflictcreation.com
+84 (0) 905 73 0001
© Copyright 2025 | CONFLICT CREATION
 • CONFLICT CREATION | Facebook
 • CONFLICT CREATION | Pinterest
 • CONFLICT CREATION | Instagram
 • CONFLICT CREATION | LinkedIn