CONFLICT CREATION

 

PHÁT TRIỂN WEB
THIẾT KẾ LOGO
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
QUẢN LÝ CMS

conflict (cuộc xung đột)

 

danh từ

1. một cuộc đấu tranh hoặc đụng độ giữa các lực lượng đối lập; trận chiến
2. một trạng thái đối lập giữa các ý tưởng, lợi ích, vv; bất đồng hoặc tranh cãi
3. một cuộc đụng độ, như giữa hai cuộc hẹn được thực hiện cùng một lúc

 

 

creation (sự sáng tạo)

 

danh từ
1. hành động hoặc quá trình tạo ra
2.thực tế được tạo ra hoặc sản xuất
3.một cái gì đó đã được đưa vào sự tồn tại hoặc được tạo ra, đặc biệt là một sản phẩm của trí thông minh hoặc trí tưởng tượng của con người

Luôn luôn nghĩ về những thiết kế và ý tưởng mới, độc đáo. Tôi đã thành lập công ty này để giúp bạn đưa những sáng tạo của mình vào cuộc sống khi bạn hình dung ra nó. Đưa khái niệm của bạn vào cuộc sống.

Peter Ford - Founder

PETER FORD

NGƯỜI SÁNG LẬP | CONFLICT CREATION

Luôn luôn nghĩ về những thiết kế và ý tưởng mới, độc đáo. Tôi đã thành lập công ty này để giúp bạn đưa những sáng tạo của mình vào cuộc sống khi bạn hình dung ra nó. Đưa khái niệm của bạn vào cuộc sống.

DIEN CONFLICT CREATION

LÊ THỊ MỸ DIỆN

TRUYỀN THÔNG & TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Làm việc trong ngành dịch vụ quốc tế hơn 15 năm, Diện thực hiện các bản dịch tiếng Việt sang tiếng Anh khó khăn trên các trang web của chúng tôi cũng như xử lý các yêu cầu truyền thông xã hội cho các khách hàng Việt Nam của chúng tôi.